اکسین بلاگ | گروه آموزشی اکسین
بالا

گروه آموزشی اکسین فعالیت خود را از سال 1378 و با همکاری جمعی از مدیران آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها آغاز نمود و از آن زمان فعالیت های گسترده و متمایزی در حوزه‌های مختلف آموزش در کشور داشته است که از آن‌ها می‌توان به...

گروه آموزشی اکسین فعالیت خود را از سال 1378 و با همکاری جمعی از مدیران آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها آغاز نمود و از آن زمان فعالیت های گسترده و متمایزی در حوزه‌های مختلف آموزش در کشور داشته است که از آن‌ها می‌توان به...